Demisyon pou depa nan modèl lèt fòmasyon pou yon enfimyè nan yon klinik

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Chè Madam, Chè Mesye,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke enfimyè nan klinik ou a. Desizyon sa a pa t fasil pou m pran, men li nesesè pou pèmèt mwen pouswiv karyè mwen ak anbisyon pwofesyonèl mwen.

Depa mwen pwograme pou [dat depa], dapre avi mwen an [kantite semèn oswa mwa], jan sa endike nan kontra travay mwen an.

Mwen vle asire w ke mwen pral fè tout sa m kapab pou asire yon tranzisyon lis epi fasilite ranplasman mwen an. Mwen pran angajman pou m fè tout travay ki nesesè pandan peryòd sa a epi pou m sipòte siksesè m nan adapte rapidman ak nouvo pozisyon li.

Mwen ta renmen remèsye ou tou pou konfyans ou te mete nan mwen ak pou eksperyans mwen te akeri nan klinik ou a. Mwen te onore pou m fè pati ekip ou a epi mwen rekonesan pou opòtinite ou ban mwen yo.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

    [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Demisyon-pou-depa-nan-fòmasyon-modèl-lèt-pou-yon-enfimyè-nan-klinik.docx"

Resignation-for-departure-in-training-letter-template-for-a-nurse-in-clinic.docx – Telechaje 6937 fwa – 15,97 KB

 

Modèl lèt demisyon pou opòtinite karyè ki pi wo

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madam/Mesye [non manadjè klinik la],

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke enfimyè klinik nan enstitisyon w la. Dènye jou travay mwen an pral [dat depa].

Desizyon sa a pa t fasil pou m pran, men mwen te resevwa yon òf travay pou yon opòtinite karyè ki pi byen matche ak aspirasyon pwofesyonèl mwen epi ki ofri tou yon pi bon salè.

Mwen ta renmen remèsye ou pou konfyans ou mete nan mwen lè ou pèmèt mwen travay nan klinik ou a. Mwen te aprann anpil bagay pandan eksperyans mwen e mwen espere ke mwen te kapab fè yon kontribisyon enpòtan nan ekip ou a.

Mwen okouran de enpak ke depa mwen pral genyen sou operasyon klinik la e mwen pran angajman pou respekte avi mwen an akò ak dispozisyon kontra ki an vigè. Mwen pral fè tout sa m kapab pou fasilite tranzisyon an epi asire ke yon transmisyon lis posib.

Tanpri aksepte, Madam/Mesye [non manadjè klinik la], ekspresyon sa ki pi bon pou mwen.

 

    [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Modèl-lèt-demisyon-pou-opòtinite-karyè-peye-pi wo.docx"

Sample-resignation-letter-for-better-paid-career-opportunity.docx – Telechaje 7590 fwa – 15,91 KB

 

Egzanp lèt demisyon pou rezon medikal oswa fanmi – Enfimyè nan klinik

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen antanke enfimyè nan klinik ou a, ki valab [dat depa]. Desizyon difisil sa a motive pa rezon medikal/fanmiy ki mande m pou m pran tan pou m konsantre sou sante mwen/fanmi mwen.

Mwen vle asire w ke mwen pral kontinye fè tout travay mwen yo epi respekte avi mwen [x semèn/mwa] yon fason pou fasilite tranzisyon an pou ranplasman mwen an epi pou pa lakòz okenn enkonvenyans nan ekip ou a.

Mwen ta renmen tou remèsye tout ekip klinik la pou sipò ak kolaborasyon yo pandan sejou mwen avèk ou.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

              [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

Telechaje “Modèl-lèt-demisyon-pou-rezon-medikal-oswa-fanmi-Infirmiere-en-clinique.docx”

Model-resignation-letter-for-medical-or-family-reasons-Nurse-in-clinic.docx – Telechaje 7558 fwa – 15,81 KB

 

 

 

Enpòtans pou w ekri yon lèt demisyon kòrèk

Demisyone nan yon travay ka yon desizyon difisil pou pran, men lè li fèt, li enpòtan kominike pwofesyonèl ak respè. Sa enplike ekri yon bon lèt demisyon.

Premye rezon ki fè ekri yon bon lèt demisyon enpòtan se respè li montre anplwayè w la. Anplis de sa, yon lèt demisyon kòrèk ka ede kenbe bon relasyon travay. Yon lòt rezon ki fè ekri yon bon lèt demisyon enpòtan se ke li ka ede pwoteje enterè ou nan lavni.

Ki jan yo ekri yon lèt demisyon apwopriye?

Premyèman, li enpòtan pou kòmanse lèt demisyon ou ak yon deklarasyon klè ke w ap demisyone nan pozisyon ou. Apre sa, ou ka bay rezon ki fè w ap demisyone, men sa pa obligatwa. Li enpòtan tou pou remèsye patwon ou ak kòlèg ou yo pou opòtinite ou te genyen nan konpayi an. Finalman, pa bliye bay detay kontak ou pou patwon ou ka kontakte ou si sa nesesè.