Demisyon pou kite pou fòmasyon – Egzanp yon lèt demisyon pou yon vandè nan yon magazen rad

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm yon vandè nan magazen rad ou. Vreman vre, mwen te aksepte pou yon kou fòmasyon ki koresponn ak aspirasyon pwofesyonèl mwen epi ki pral pèmèt mwen devlope nouvo ladrès nan domèn nan lavant.

Mwen ta renmen eksprime rekonesans mwen anvè ou pou ansèyman mwen te resevwa nan konpayi ou a. Mwen te genyen yon gwo eksperyans nan domèn lavant rad ak konpetans nan konsèy kliyan, jesyon stock ak kach enskri.

Mwen pran angajman pou m respekte avi mwen depa epi pou m ede w jwenn yon ranplasman konpetan. Mwen vle tou ede ak entegrasyon rapid moun sa a si sa nesesè.

Mwen remèsye ou pou konpreyansyon ou epi mwen espere ke ou pral konsidere demann mwen an. Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, nan ekspresyon mwen pi bon konsyans.

 

[Komino], 28 fevriye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Download "Modèl-demisyon-lèt-pou-depa-nan-formation-Vendeur-nan-yon-rad-boutik.docx"

Model-resignation-let-for-departure-in-training-Vendeur-in-a-clothing-boutique.docx – Telechaje 6735 fwa – 16,41 KB

Demisyon pou yon pozisyon ki pi wo peye – Egzanp yon lèt demisyon pou yon vandè nan yon magazen rad

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Se ak anpil regrèt ke mwen fè w konnen desizyon mwen pran pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm vandè nan magazen rad ou. Vreman vre, mwen dènyèman te resevwa yon òf pou yon pozisyon ki sanble, men pi byen peye nan yon lòt magazen.

Mwen konvenki ke nouvo opòtinite sa a pral pèmèt mwen devlope plis konpetans pwofesyonèl mwen pandan y ap satisfè bezwen finansye mwen yo.

Mwen vle mete aksan sou ke mwen te aprann anpil nan boutik ou a e ke mwen te akeri ladrès solid nan lavant, kominikasyon ak relasyon kliyan. Mwen fyè de tout sa mwen reyalize gras a ou e mwen konvenki ke konpetans sa yo ap sèvi m byen pandan tout karyè mwen.

Mwen pran angajman pou m respekte avi mwen depa e pou m fè tout sa ki posib pou ede moun ki pral ranplase m nan pran pòs la.

Mwen ta renmen remèsye ou pou konfyans ou mete nan mwen ak pou sipò ou ban mwen pandan tout peryòd ke mwen te travay pou ou a.

Tanpri aksepte, Madanm, Mesye, ekspresyon sa a nan bonjou mwen.

 

 [Komino], 29 janvye 2023

                                                    [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Modèl-lèt-demisyon-pou-opòtinite-karyè-peye-pi wo-Vendeur-nan-yon-magazen-rad.docx"

Egzanp-lèt-demisyon-pou-pi-peye-peye-opòtinite-karyè-Vendeur-nan-yon-rad-boutik.docx – Telechaje 7181 fwa – 16,40 KB

 

Demisyon pou rezon fanmi – Egzanp lèt demisyon pou yon vandè nan yon magazen rad

 

 

[Non] [Non moun k ap voye]

[Adrès]

[Kod postal] [Vil la]

 

[Non Anplwayè]

[Adrès livrezon]

[Kod postal] [Vil la]

Anrejistre lèt ak rekonesans resi

Sijè: Demisyon

 

Madame, Monsieur,

Mwen fè w konnen desizyon mwen pou m demisyone nan pozisyon mwen kòm vandè nan magazen rad ou pou rezon fanmi.

Vrèmanvre, dènye evènman familyal yo te fè m oblije vin pi pre moun mwen renmen yo e m oblije kite rejyon an. Se poutèt sa mwen deside mete fen nan kolaborasyon nou ak anpil regrèt.

Mwen ta renmen remèsye ou pou konfyans ou te mete nan mwen pandan tan mwen isit la. Mwen te aprann anpil bagay nan konpayi ou kote mwen te kapab devlope lavant mwen ak konpetans jesyon.

Mwen pran angajman pou m respekte avi depa mwen epi pou m ede kòlèg mwen yo nan tranzisyon an pou jwenn yon ranplasman konpetan.

Mèsi pou konpreyansyon w epi mande w pou w kwè, Madanm, Mesye, nan ekspresyon de sa ki pi bon.

 

  [Komino], 29 janvye 2023

  [Siyen isit la]

[Non] [Non moun k ap voye]

 

Telechaje "Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-Vendeur-nan-yon-boutik-rad.docx"

Modèl-lèt-demisyon-pou-fanmi-oswa-rezon-medikal-Vendeur-nan-yon-rad-boutik.docx – Telechaje 6950 fwa – 16,58 KB

 

Poukisa yon lèt demisyon pwofesyonèl esansyèl pou karyè ou

 

Lè ou kite travay ou, ki jan ou fè sa ka afekte karyè ou nan lavni. Se poutèt sa li esansyèl pou pran tan pou ekri yon lèt demisyon pwofesyonèl ak byen estriktire.

Premyèman, yon lèt demisyon byen ekri ka ede w kenbe yon bon relasyon ak anplwayè w la. Si ou bezwen mande l 'pou referans pou pwochen travay ou oswa si ou bezwen travay avè l' nan tan kap vini an, li esansyèl pou kite ak yon enpresyon pozitif. Ou ta dwe sonje tou ke konpòtman pwofesyonèl ou lè ou kite ka enfliyanse fason ansyen kòlèg ou yo pral wè ak sonje ou.

Anplis de sa, yon lèt demisyon pwofesyonèl ka ede klarifye panse ou ak aspirasyon karyè ou. Lè w eksplike rezon ki fè w kite w, ou ka reflechi sou pozisyon pwofesyonèl w ak objektif ou genyen nan lavni. Li ka ede w tou plis okouran de chwa karyè w yo epi pran desizyon plis enfòme sou avni w.

An rezime, li enpòtan pou pa souzèstime enpòtans yon lèt demisyon pwofesyonèl pou karyè ou nan lavni. Sa a ka pa sèlman ede w kenbe bon relasyon ak anplwayè w ak kòlèg li yo, men tou klarifye aspirasyon w yo epi pran desizyon plis enfòme pou avni pwofesyonèl ou.