Kòm yon règ jeneral, kantite lajan yo mete nan plan ekonomi anplwaye ou ka lage sèlman apre yon minimòm de 5 an. Sepandan, sèten sitiyasyon pèmèt ou retire tout oswa yon pati nan byen ou byen bonè. Maryaj, nesans, divòs, vyolans domestik, retrèt, andikap, achte pwopriyete, renovasyon nan rezidans prensipal la, sou-dèt, elatriye. Kèlkeswa rezon ou, ou pral gen fè yon demann lage. Dekouvri nan atik sa a tout pwen yo sonje pou pwosesis sa a.

Lè ou ka déblotché plan ekonomi anplwaye ou a?

Dapre règleman ki an fòs yo, ou dwe rete tann yon peryòd legal nan 5 ane pou kapab retire byen ou yo. Sa a konsène PEE ak patisipasyon salè. Li posib tou pou w retire ekonomi ou imedyatman, si se yon PER oswa yon PERCO.

Se poutèt sa, si yon sitiyasyon ijan mande pou ou. Ou ka kòmanse yon pwosesis lage ekonomi anplwaye ou menm anvan peryòd la te dakò. Nan ka sa a, li se yon lage bonè oswa ranbousman bonè. Pou sa, ou dwe kanmenm gen yon rezon valab. Pa ezite fè kèk rechèch pou tcheke ki sa ki lakòz yo konsidere kòm lejitim pou sa a ki kalite demann.

Kèk konsèy pratik

Premye a tout, li enpòtan detèmine jisteman ka a nan lage bonè ki konsène ou. Osi byen ke anvlòp kote li aplike a: PEE, Perco oswa PER kolektif. Lè sa a, ou pral gen kòmanse demann ou pou lage bonè an akò avèk dat limit yo enpoze yo.

READ  Pi bon fòmil yo politès pou Imèl ou

Konnen ke chak dosye espesifik. Se poutèt sa esansyèl nan enfòme tèt ou byen davans sou kondisyon sa yo divès kalite ki enpoze nan kontra ou. Pa bliye pote nenpòt eleman ki pwouve lejitimite demann ou an. Tache youn oswa plis dokiman legal nan lapòs ou. Ou pral mete tout chans yo sou bò ou a jwenn yon akò lage bonè. Chak sitiyasyon mande pou prèv egzak: sètifika maryaj, liv dosye fanmi, sètifika envalidite, sètifika lanmò, sètifika mete fen nan kontra, elatriye.

Anvan ou voye demann ou an, asire ou tcheke kantite lajan ou vle lage a. An reyalite, ou pa gen dwa pou mande yon dezyèm peman pou menm rezon an. Nan ka sa a, ou ta dwe rete tann jiskaske fon ou a rekiperabl.

Lèt nan demann pou liberasyon an nan plan ekonomi anplwaye yo

Men de lèt echantiyon ou ka itilize pou déblotché ekonomi pewòl ou.

Egzanp 1 pou yon demann pou liberasyon bonè nan plan ekonomi anplwaye yo

Julien dupont
Nimewo dosye :
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Non etablisman an
Adrès ki anrejistre
Kòd postal ak vil la

[Kote], nan [Dat]

Pa lèt anrejistre ak rekonesans resi

Sijè: Demann pou lage bonè nan ekonomi anplwaye yo

Madam,

Mwen mete konpetans mwen nan sèvis konpayi nou an depi (dat rekritman) kòm (nati pozisyon ou).

Mwen prezante yon demann pou liberasyon bonè nan ekonomi anplwaye mwen yo. Kontra mwen anrejistre anba referans sa yo: tit, nimewo ak nati kontra a (PEE, PERCO ...). Mwen ta renmen retire (yon pati oswa tout) nan byen mwen yo, sa vle di (kantite lajan).

An reyalite (eksplike yon ti tan rezon ki fè demann ou an). M ap voye ou tache (tit prèv ou) sipòte demann mwen an.

Annatandan yon repons mwen espere favorab nan men ou, tanpri aksepte, Madam, ekspresyon bonjou respektab mwen an.

 

                                                                                                        Siyati

 

READ  echantiyon lèt demisyon pou plonbye

Egzanp 2 pou yon demann pou liberasyon bonè nan plan ekonomi anplwaye yo

Julien dupont
Nimewo dosye :
Nimewo enskripsyon:
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

 

Non etablisman an
Adrès ki anrejistre
Kòd postal ak vil la

[Kote], nan [Dat]


Pa lèt anrejistre ak rekonesans resi

Sijè: Lèt nan lage bonè nan patisipasyon anplwaye yo

Mèt,

Anplwaye depi (dat anboche) nan konpayi ou kòm (pozisyon ki te fèt), mwen benefisye de yon plan ekonomi anplwaye ke mwen ta renmen lage (totalman oswa pasyèlman).

Vreman vre (eksplike rezon ki pouse ou soumèt demann ou an pou debloke: maryaj, kreyasyon biznis, pwoblèm sante, elatriye). Pou jistifye demann mwen an, mwen voye ou kòm yon atachman (tit dokiman sipò a).

Mwen mande pou yo lage (kantite lajan) nan byen mwen yo (pa bliye presize nati plan ekonomi ou).

Nan espwa pou yon akò rapid sou pati ou, resevwa, Mesye, ekspresyon de pi bon respè mwen an.

 

                                                                                                                           Siyati

 

Kèk konsèy pou ekri lèt demann lan

Sa a se yon lèt fòmèl gen entansyon lage yon pati oswa tout patisipasyon anplwaye ou nan kont epay ou. Kontni lèt la ta dwe egzak e dirèk.

Pi wo pase tout, asire w ke dokiman sipò ou se ajou pou espere pou yon repons pozitif. Endike tou pozisyon ou kenbe nan konpayi an epi presize referans anplwaye ou si ou genyen youn.

Yon fwa lèt ou a pare. Ou ka voye li pa lapòs ki anrejistre avèk rekonesans resi dirèkteman nan enstitisyon ki jere ekonomi ou yo. Pou kèk etablisman, gen debloke fòm aplikasyon yo dwe telechaje soti nan yon platfòm sou entènèt nan fòma PDF.

READ  Fòmile yon lèt demand pou Mobilite Volontè Sekirite

Remake tou ke demann ou dwe soumèt nan lespas 6 mwa apati de dat evènman an ki pèmèt liberasyon an.

Tan limit pou déblotché sòm total la

Ou ta dwe konnen ke transfè a nan kantite lajan yo mande yo pa pral fè imedyatman. Sa depann de plizyè paramèt, tankou Libellés nan demann lan, tan an livrezon nan lèt la, elatriye.

Peryòd la lage tou depann sou frekans nan evaliasyon pwopriete nan fon yo nan ki se plan ekonomi ou envesti. Kalkil valè avantaj nèt yon konpayi mityèl ka fèt pa jou, pa semèn, pa mwa, pa trimès oswa pa semès. Nan majorite ka yo, peryodisite sa a se chak jou, sa ki fè li posib pou yo lage sòm total la nan yon ti tan.

Yon fwa yo aksepte demann deblokaj ou an, yo ta dwe kredite kont labank ou nan lespas 5 jou travay.

 

Download "Egzanp-1-pou-yon-bonè-lage-demann-pou-anplwaye-ekonomi.docx"

Egzanp-1-pou-yon-avanse-lage-demann-pou-anplwaye-ekonomi.docx - telechaje 4766 fwa - 15,35 KB  

Download "Egzanp-2-pou-yon-bonè-lage-demann-pou-anplwaye-ekonomi.docx"

Egzanp-2-pou-yon-avanse-lage-demann-pou-anplwaye-ekonomi.docx - telechaje 4749 fwa - 15,44 KB