Soumèt yon kopi yon revokasyon konvansyonèl: yon maltèt legal

Te kraze konvansyonèl la vin tounen yon metòd pi pito pou kraze. Men, li enplike fòmalite strik. Youn nan yo se deba: bay anplwaye a yon kopi akò ki siyen an.

Yon pwen renouvlab nan tansyon

Sijè sa a parèt souvan nan tribinal la. Kòd travay la mande pou patwon an bay anplwaye a yon kopi. Men, sa k ap pase nan ka ta gen yon diskisyon? Anplwaye a deklare li pa resevwa li. Patwon an asire l otreman. Lè sa a, li difisil pou pwouve li.

Ki konsekans legal yo?

Si jij la konsidere kopi a pa te retounen, li kapab deklare revokasyon kontra a nul. Sepandan, solisyon an varye selon jiridiksyon an. Gen kèk ki pwoteje fòmalism strik. Gen lòt ki favorize vrè dezi pati yo pou kraze kontra yo.

Pwoblèm prèv delika

Pou patwon an, li enpòtan pou gen prèv livrezon efikas (siyati, livrezon anrejistre, elatriye). Anplwaye a ka, okontrè, envoke ti neglijans nan nivo sa a. Risk la? Yon reklasifikasyon èkse ki kapab koute chè. Kesyon sa a se poutèt sa rete yon ang privilejye nan atak nan jistis.