Nan yon mond kote a kominikasyon se kle nan tout bagay siksè, gen ladrès ekri ak oral kominikasyon esansyèl. Si w ap chèche jwenn yon travay, pase egzamen ou yo, fè zanmi, oswa reyalize objektif biznis ou, kominikasyon se kle. Nan atik sa a, nou pral diskite sou ki jan ou ka amelyore efikasite ou pa kominikasyon ekri ak oral.

Benefis ki genyen nan kominikasyon ekri

Kominikasyon ekri se yon pati esansyèl nan nenpòt estrateji kominikasyon. Li enpòtan pou w pran tan pou w reflechi sou sa w vle di ak kijan pou w di l. Kominikasyon ekri pèmèt ou eksprime lide ou aklè epi kominike yo ak presizyon. Ou kapab tou itilize zouti tankou blog, imèl, ak medya sosyal pou kominike ak lòt moun. Finalman, kominikasyon ekri yo ka itilize pou dokimante pwojè ak pwosesis, ki esansyèl pou siksè biznis.

Benefis ki genyen nan kominikasyon oral

Kominikasyon oral se yon pati esansyèl nan nenpòt entèraksyon imen. Se yon fòm kominikasyon dirèk ki rann li fasil pou transmèt enfòmasyon ak lide. Li kapab tou itilize pou kreye lyen ant moun, ki esansyèl pou bati yon relasyon dirab. Kominikasyon oral tou fè li posib pou eksprime tèt ou ak emosyon ak entonasyon, ki trè itil pou kominike mesaj konplèks.

READ  Peye atansyon sou mesaj absans lan nan bwat lèt ou a

Ki jan yo ogmante efikasite ou nan kominikasyon ekri ak oral

Gen plizyè fason pou amelyore efikasite ou nan kominikasyon ekri ak oral. Pou kòmanse, ou bezwen asire w ke ou konprann sijè a ou bezwen diskite. Ou bezwen tou pran tan pou reflechi sou mesaj ou a ak ki jan pi bon yo kominike li. Ou ta dwe tou itilize zouti tankou modèl ak egzanp pou ede w eksprime tèt ou pi klè. Finalman, ou ta dwe pratike kominikasyon ekri ak oral ou yo nan lòd yo vin pi kouran ak efikas.

konklizyon

Kominikasyon ekri ak oral se yon konpetans esansyèl pou siksè nan lavi. Lè w konprann benefis chak fòm kominikasyon ak mete ann aplikasyon estrateji pou ogmante efikasite ou, ou ka amelyore anpil ladrès kominikasyon ekri ak oral ou.