Pandan ke prèske 20% nan popilasyon an franse yo swiv pou yon maladi kwonik, plizyè milyon jèn, soti nan jadendanfan rive nan inivèsite, elèv oswa etidyan, eseye sou yon baz chak jou pou yo kontinye kou lekòl yo oswa inivèsite. Gwoup sa yo, ki kapab anpeche yon sitiyasyon andikap tanporè oswa alontèm ki asosye ak yon maladi, nan yon gwo kantite ka bezwen sipò apwopriye pou anplwaye ansèyman ak sipèvize yo dwe fòme. Nan kontèks sa a, MOOC "Pou yon lekòl enklizif soti nan jadendanfan rive nan edikasyon siperyè" vle bay konesans debaz ak / oswa avanse sou sipò edikasyon pou aprantisaj elèv yo ak elèv yo kontwole pou sitiyasyon andikap ki asosye ak maladi kwonik grav (ki gen ladan kansè ak / oswa maladi ra).

Patikilyèman koral, li bay pwofesyonèl edikasyon (pwofesè, pwofesè espesyalis, elèv ki akonpaye oswa elèv andikape), travayè sosyal ak pwofesyonèl sipò (medyatè sante, travayè sosyal), doktè espesyalis ak pwofesè-chèchè.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Garnisman salè: te fraksyon nan flotant ogmante