Kou sa a, ki ofri pa HEC Paris, vize a tout elèv ki ap mande sou pran yon kou preparasyon, kèlkeswa disiplin nan epi yo pa sèlman moun ki planifye pou prepare pou egzamen konpetitif pou lekòl biznis.

Klas preparasyon, kou lejand sa a ki gen non ki bay kèk elèv segondè frison...

Men, dè milye de etidyan chwazi li chak ane, pou yo ka kontinye etid apre bakaloreya yo. Sou ki sa li konpoze? Èske li vrèman rezève pou elit la? Èske w vrèman dwe yon jeni pou reyisi nan preparasyon?

Pa sèten... nou kwè ke preparasyon an aksesib a tout moun; ou jis bezwen kirye ak motive.

Videyo sa yo, ki fèt pou elèv lekòl segondè ak elèv preparasyon, demistifye klas preparasyon an pandan y ap atake anpil prejije konsènan li. Nou pral akonpaye ou pandan eksplorasyon sa a nan preparasyon an, epi yo pral pataje avèk ou eksperyans ki sot pase nou an nan kou sa a. Videyo yo pral reponn kesyon ou yo sou tout aspè nan preparasyon an, an patikilye gras a entèvyou ak temwayaj etidyan preparasyon, ansyen elèv preparasyon men tou ekspè.