Konprann defi ki genyen nan pwoteje done pèsonèl nan travay la

Nan monn travay jodi a, pwoteksyon done pèsonèl yo pi enpòtan pase tout tan. Avèk ogmantasyon nan teknoloji dijital ak sèvis sou entènèt, pi plis ak plis enfòmasyon pèsonèl yo kolekte, estoke ak itilize pa biznis ak òganizasyon. Sa a gen ladan enfòmasyon sansib tankou detay kontak, preferans Navigasyon, abitid fè makèt e menm done kote. Google Aktivite, yon sèvis ki anrejistre ak analize aktivite sou entènèt itilizatè yo, se youn nan zouti ki soulve enkyetid sou vi prive. Nan atik sa a, nou ofri konsèy enfayil pou pwoteje done pèsonèl ou nan travay ak minimize risk ki asosye ak Google Aktivite.

Pou kòmanse, li enpòtan pou w konprann poukisa pwoteksyon done pèsonèl yo tèlman enpòtan nan travay la. Premyèman, anplwaye yo souvan sib la nan atak èskrokri ak frod sou entènèt paske entru yo konnen ke travayè yo posede enfòmasyon ki gen anpil valè. Dezyèmman, vi prive done se kle pou kenbe konfyans anplwaye ak kliyan, paske pèsonn pa vle gen enfòmasyon pèsonèl yo konpwomèt. Finalman, konpayi yo oblije pwoteje done pèsonèl anplwaye yo ak kliyan yo, anba penalite finansye ak domaj nan repitasyon yo.

Pou byen pwoteje done pèsonèl ou nan travay ou, li esansyèl pou adopte bon pratik pou sekirize enfòmasyon ou sou entènèt. Premye a tout, li rekòmande pou kreye modpas solid ak inik pou chak kont sou entènèt epi mete ajou yo regilyèman. Sèvi ak yon manadjè modpas pou ede w kenbe tras kalifikasyon w yo epi pa janm pataje modpas ou yo ak pèsonn.

Epitou, pran abitid regilyèman tcheke paramèt konfidansyalite kont sou entènèt ou yo, tankou Google Aktivite. Asire w ke done ou yo pa pataje ak twazyèm pati san konsantman ou epi fèmen koleksyon done ki pa esansyèl ak karakteristik swiv.

Epitou, fè atansyon lè w ap itilize rezo Wi-Fi piblik oswa ki pa an sekirite, paske moun ki malveyan kapab eksplwate yo pou entèsepte done w yo. Sèvi ak yon VPN (rezo prive vityèl) pou ankripte koneksyon ou epi pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou lè w ap itilize rezo piblik yo.

Finalman, pran tan pou fòme tèt ou epi enfòme tèt ou sou diferan menas sou entènèt ak pi bon pratik cybersecurity.

Adopte pi bon pratik pou pwoteje done ou sou entènèt

Pou ranfòse pwoteksyon done pèsonèl ou nan travay ou, li enpòtan pou adopte pratik ki an sekirite ak responsab lè w ap navige sou Entènèt la ak lè w ap itilize sèvis sou entènèt. Men kèk konsèy pou ede pwoteje done ou kont risk Google Aktivite ak lòt trackers.

Youn nan premye konsèy yo se sèvi ak Navigasyon prive. Lè w ap navige sou entènèt la, mòd Navigasyon prive anpeche sit entènèt ak motè rechèch anrejistre istwa Navigasyon w ak done rechèch la. Sa a ede diminye kantite enfòmasyon yo kolekte epi estoke sou aktivite sou entènèt ou yo.

Dezyèmman, li enpòtan pou byen jere anviwònman konfidansyalite kont ou yo. Pran tan pou revize ak modifye paramèt konfidansyalite kont ou yo sou entènèt, tankou Google Aktivite, pou limite koleksyon ak pataje done pèsonèl ou yo. Dezaktive koleksyon done ki pa esansyèl ak karakteristik swiv pou plis pwoteje vi prive ou.

Twazyèm konsèy la se fè atansyon ak rezo Wi-Fi piblik yo. Sèvi ak rezo Wi-Fi piblik oswa san sekirite ka ekspoze done pèsonèl ou a entru ak moun move. Pou evite sa, sèvi ak yon VPN (rezo prive vityèl) pou ankripte koneksyon ou epi pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou lè w ap itilize rezo piblik yo.

Edike ak fòme anplwaye yo pou anpeche risk pwoteksyon done yo

Konsyantizasyon ak fòmasyon anplwaye yoyo se eleman kle pou anpeche risk ki gen rapò ak pwoteksyon done pèsonèl nan travay la. Lè yo konprann pwoblèm pwoteksyon done ak pi bon pratik sekirite sou entènèt, anplwaye yo pral pi byen ekipe pou evite erè ak konpòtman ki riske.

Premye a tout, li enpòtan pou òganize fòmasyon ak sesyon enfòmasyon pou anplwaye yo sou pwoteksyon done ak cybersecurity. Sesyon sa yo ta dwe kouvri sijè tankou de baz sekirite sou entènèt, menas komen, pi bon pratik pou jere modpas, ak itilizasyon responsab rezo sosyal ak sèvis sou entènèt.

Anplis de sa, konpayi yo ta dwe gen règleman ak pwosedi klè an plas pou ede anplwaye yo konprann responsablite yo nan pwoteksyon done yo. Li esansyèl ke anplwaye yo konnen ki jan yo rapòte ensidan sekirite ak ki moun yo kontakte si yo ta gen yon pwoblèm. Règleman yo ta dwe tou bay direktiv sou fason pou okipe done sansib ak enfòmasyon konfidansyèl.

Yon lòt aspè enpòtan se ankouraje yon kilti sekirite nan konpayi an. Ankouraje anplwaye yo pou yo vijilan epi pran pwoteksyon done pèsonèl yo oserye. Sa ka gen ladan yo mete ann aplikasyon pwogram rekonesans pou rekonpanse konpòtman ki an sekirite ak kreye yon anviwònman kote anplwaye yo santi yo alèz pou rapòte pwoblèm sekirite.

Finalman, kenbe sistèm ak lojisyèl ajou se enpòtan anpil pou pwoteje done pèsonèl kont menas ki toujou ap chanje. Mizajou sekirite yo esansyèl pou ranje frajilite yo ak ranfòse defans kont cyberatacks. Konpayi yo dwe aplike tou solisyon sekirite solid, tankou firewall, antivirus ak sistèm deteksyon entrizyon, pou kontwole ak pwoteje rezo ak done yo.