Fòmasyon prim OpenClassrooms konplètman gratis

Sijè sa yo fòme baz pou aplike pi bon pratik. Fòmasyon an konsantre sou aplikasyon mezi sekirite debaz yo. Douz pi bon pratik yo te devlope pou adrese pwoblèm sekirite IoT.

Objektif kou.

– Bay enfòmasyon sou operasyon an, risk ak pwoblèm sekirite ki gen rapò ak itilizasyon objè konekte.

– Bay direktiv debaz yo, yo rele “pi bon pratik”.

– Pèmèt patisipan yo konprann mekanis ki pi konplèks nan pi bon pratik sekirite, tankou otantifikasyon.

Finalman, pou chak pratik, eksplike kijan li ka aplike nan objè ki konekte.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Gid pou metrize Calendly ak orè reyinyon yo