Nan fen kou sa a, ou pral kapab:

  • Konprann an detay prensip ak pwoblèm syans ouvè
  • Mobilize yon repètwa zouti ak apwòch ki pèmèt ouvèti travay rechèch ou an
  • Antisipe chanjman nan fiti nan pratik ak règleman nan difizyon konesans syantifik
  • Nouri refleksyon ou sou rechèch, doktora ak relasyon ki genyen ant syans ak sosyete a

Deskripsyon

Aksè gratis nan piblikasyon ak done syantifik, transparans nan revizyon kanmarad, syans patisipatif... syans ouvè se yon mouvman polimòfik ki vle transfòme radikalman pwodiksyon ak difizyon konesans syantifik.

MOOC sa a pèmèt ou antrene nan pwòp vitès ou nan defi yo ak pratik nan syans ouvè. Li rasanble kontribisyon 38 oratè ki soti nan sèvis rechèch ak dokimantasyon, ki gen ladan 10 etidyan doktora. Atravè pwendvi sa yo varye, yo te fè espas pou diferan apwòch nan ouvèti syans, an patikilye depann sou disiplin syantifik yo.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →