Tansyon entènasyonal aktyèl yo, patikilyèman ant Larisi ak Ikrèn, ka pafwa akonpaye pa efè nan cyberspace ki dwe antisipe. Alòske pa gen okenn menas cyber ki vize òganizasyon fransè yo an koneksyon avèk evènman ki sot pase yo poko detekte, ANSSI toujou ap siveye sitiyasyon an ak anpil atansyon. Nan kontèks sa a, aplikasyon mezi cybersecurity ak ranfòsman nivo vijilans yo esansyèl pou garanti pwoteksyon nan bon nivo òganizasyon yo.

Se poutèt sa ANSSI ankouraje konpayi yo ak administrasyon yo pou yo:

asire bon aplikasyon mezi esansyèl ijyèn IT yo prezante nan la gid ijyèn òdinatè ; pran an konsiderasyon tout meyè pratik konsènan yo rekòmande pa ANSSI, aksesib sou sit entènèt li yo ; swiv ak anpil atansyon alèt ak avi sekirite yo te pibliye pa Sant Gouvènman an pou Siveyans, Alèt ak Repons a Atak Odinatè (CERT-FR), disponib sou sit entènèt li a.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Canva soti nan A rive nan Z (men san yo pa depanse dis ane sou li)