Èske w enterese nan irigasyon? Ou vle konprann defi li yo, teknik li yo? Nan kou sa a, twa pwofesè prezante w konsèp debaz yo nan irigasyon atravè videyo ak egzèsis. Regilyèman, entèvyou ak aktè nan domèn nan pral pèmèt konsèp sa yo mete nan yon kad pratik.

fòma

Kou sa a òganize nan 6 modil (youn pou chak semèn). Tès ak aktivite pèmèt ou teste konesans ou.

condition

Kou sa a fèt pou etidyan bakaloreya ak metriz ki enterese nan syans anviwònman an, men tou pou kiltivatè yo, fonksyonè sivil yo ak konsiltan nan domèn jesyon resous dlo ak irigasyon. Nou kòmanse ak Basics yo, kidonk pa gen okenn kondisyon ki nesesè yo swiv MOOC sa a.