Èske w se mèt aprantisaj la oswa yon titè pou stajye travay-etid nan konpayi ou a epi w ap mande ki jan pi byen ranpli misyon w kòm yon konseye? Kou sa a se pou ou.

Nou pral gide ou etap pa etap pou ede etidyan travay ou a entegre nan konpayi an, devlope konpetans yo ak otonomi pwofesyonèl yo, epi transmèt konesans ou a efektivman. Nou pral ba ou tou zouti pratik pou evalye pwogrè etidyan travay-etid ou a epi suiv evolisyon li.

Wòl mèt aprantisaj oswa titè se yon responsablite enpòtan ki mande ekspètiz pwofesyonèl ak òganizasyon. Sepandan, avèk bon konsèy ak zouti, w ap kapab konplete avèk siksè misyon sa a epi fòme k ap fòme w pou vin yon pwofesyonèl ki gen siksè.

Nou pral ba ou zouti ak konsèy pou transmèt konesans ou a bay anplwaye travay-etid ou nan yon fason efikas. Nou pral eksplike kijan pou adapte ansèyman ou a ak bezwen yo ak nivo konpetans yo, epi kijan pou ba yo fidbak konstriktif pou amelyore pèfòmans yo. Nou pral montre w tou kòman pou w evalye rezilta etidyan travay ou yo ak kijan pou w ba l kandida pou devlopman nan konpayi an.

Lè w swiv etap sa yo nan kou sa a, w ap kapab vin konseye etidyan travay ou a epi ofri l pi bon chans pou l reyisi nan fòmasyon l ak karyè pwofesyonèl li. Se konsa, pa ezite kòmanse epi vin gid etidyan travay ou a pou ede l reyalize anbisyon pwofesyonèl li.

Kontinye li atik la sou sit orijinal la →

READ  Ki jan yo kreye yon TUNNEL lavant ak SYÈT IO (Gid)