Az „áldozat” a nyugati kultúra egyik alapértéke. Ugyanakkor az áldozat a mindennapi életünk része a médián és beszélgetéseinken keresztül, amikor a tragikus hír megkérdőjelezi és felborítja bizonyosságunkat. Tudományos megközelítése azonban viszonylag új. Ez az online kurzus arra kéri a résztvevőket, hogy az „áldozat” fogalmát különböző elméleti és tudományos hozzászólásokon keresztül helyezzék perspektívába. Ez a kurzus mindenekelőtt azt javasolja, hogy társadalomtörténeti megközelítésben elemezzük az áldozat fogalmának azon körvonalait, amelyek meghatározzák a mai felfogásunkat. Másodszor, ez a kurzus az áldozattá válás különböző formáival foglalkozik kriminológiai és pszicho-medicinális-jogi perspektívából, a pszichológiai traumák kérdésével, valamint az áldozatok megsegítésére szolgáló intézményi és terápiás eszközökkel.

Részletes elemzést kínál a viktimológia fogalmairól és kulcsfogalmairól. Ez az alkalom arra is, hogy megértsük a francia nyelvű országokban (belga, francia, svájci és kanadai) az áldozatoknak nyújtott segítségnyújtási mechanizmusokat.