Ez a kurzus a 18. századi francia irodalom és eszmék történetére összpontosít. Célja, hogy bemutassa az egész évszázadot, a műveket és a szerzőket, valamint a felvilágosodáson átívelő eszmeharcokat. A hangsúly a „nagy szerzőkre” (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade...) kerül, akik a század általános elképzeléséhez szükséges kulturális poggyászt alkotják., de nem szabad figyelmen kívül hagyni mindazt, amit a legújabb kutatások az alapvető mozgalmak kapcsán kiemeltek, amelyeket olyan szerzők képviselnek, akiknek kevésbé individualizált helyük van az irodalmi panteonban, de akik nem kevésbé fontosak ehhez (titkos szövegek, szabadelvű regények, a levelező nők fejlődése, stb.).

Gondoskodni kell a történeti keret azon elemeiről, amelyek lehetővé teszik a pillanatnyi dinamikus műfajok (regény, színház) fontos mutációinak, valamint az intellektuális vitáknak és azok jelentősebb művekben való megtestesülésének elhelyezését.

Olvassa tovább a cikket az eredeti oldalon →