A lemondás nem feltételezhető.

A lemondás csak akkor érvényes, ha a munkavállaló világosan és egyértelműen kifejezi a munkaszerződés felmondásának vágyát.

A munkavállaló lemondása egyszerű szóbeli nyilatkozattal történhet.

Kollektív szerződése előírhatja, hogy a lemondásra külön eljárás vonatkozik.

Csak a munkavállaló magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy lemondani akar. Ahhoz, hogy az alkalmazott távozását lemondásnak lehessen tekinteni, egyértelmű és egyértelmű vágyat kellett mutatnia a cég elhagyására.

Ha nincsenek hírei egy alkalmazotttól, nem értelmezheti ezt az indokolatlan távollétet a lemondás egyértelmű és egyértelmű vágyának bizonyítékaként!

Nem, a munkavállaló igazolatlan távolléte és hallgatása nem teszi lehetővé, hogy úgy gondolja, hogy lemond.

Cselekednie kell. Először is az érintettet igazolja távollétére vagy visszatérésére munkaállomására, miközben figyelmezteti, hogy szankciót vonhatnak ellene, ha nem reagál.

Reakció hiányában le kell vonni az indokolatlan távollét következményeit, és el kell bocsátania a munkavállalót, ha szükségesnek tartja ezt az intézkedést.

Ha meg akarja törni a ...