Munkaegészségügyi orvosi akták: orvosi titoktartás

Az üzemorvos tájékoztató és prevenciós látogatása alkalmával elkészíti a munkavállaló foglalkozás-egészségügyi aktáját (Mt. R. 4624-12. sz.).

Ezt a látogatást az orvos alkalmazottja, a munkahelyi egészségügyi gyakornok vagy az ápoló is elvégezheti (Munka Törvénykönyve, L. 4624-1. Cikk).

Ez a foglalkozás-egészségügyi orvosi dokumentáció visszaveti a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó információkat az általa kitett expozíciókat követően. Tartalmazza továbbá az üzemorvos véleményét és javaslatait, például javaslatokat a munkavállaló egészségi állapota miatti pozícióváltásra.

Az ellátás folytonosságában ezt az aktát el lehet juttatni egy másik foglalkozású orvoshoz, kivéve, ha a munkavállaló ezt megtagadja (Munka Törvénykönyve, L. 4624-8. Cikk).

Ezt az aktát az orvosi titoktartásnak megfelelően őrzik. Így minden adat bizalmas kezelése biztosított.

Non, Ön nem jogosult az alkalmazottak egészségügyi nyilvántartásának igénylésére, a megindokolt októl függetlenül.

Tudnia kell, hogy az alkalmazottnak lehetősége van arra, hogy a fájlját továbbítsa ...

Olvassa tovább a cikket az eredeti webhelyen →

READ  Áldozatok: Bevezetés a viktimológiába