A közszolgáltatás átalakításáról szóló, 6. augusztus 2019-i törvény alkalmazásával hozott három rendelet javítja a munkavállalók toborzását, beilleszkedését és karrierfejlesztését. fogyatékkal élők a közszolgálatban.

Megalakulás a tanulószerződés végén

Május 7-én a Hivatalos Lapban közzétett rendelet egyszerű olyan fogyatékossággal élő személyek létrehozása, akik a közszolgálatban tanulószerződéses szerződést kötöttek. Kihasználhatják a dedikált eljárás közvetlen bejutását egy pozícióba.

A pályázóknak legalább három hónappal a gyakornoki szerződés lejárta előtt meg kell küldeniük megbízási kérelmüket a toborzó hatóságnak. Ez utóbbi egy hónapot kap a kérelem beérkezésétől kezdve, hogy továbbítsa a hivatali időre vonatkozó javaslatot, valamint egy vagy több állásajánlatot, amelyek megfelelnek a gyakornoki időszakban betöltött funkcióknak. Ha nem tesz javaslatot, akkor ugyanezen határidőn belül tájékoztatja őket. A pályázóknak tizenöt nap áll rendelkezésükre, hogy elküldjék jelentkezésüket. A bérleti bizottság megvizsgálja az iratokat, és meghívja a jelentkezőket egy interjúra, amelyet meg kell