Kollektív szerződések: éves bónusz, a személyzet jelenlététől függően

Egy alkalmazott 11. december 2012-én súlyos kötelességszegés miatti elbocsátását követően fordult a munkabíróság bíráihoz. Megtámadta az elbocsátását, és a vonatkozó kollektív szerződésben előírt éves prémium kifizetését is kérte.

Az első pontban részben megnyerte az ügyét. Az első bírák ugyanis úgy ítélték meg, hogy a munkavállalóval szemben felrótt tények nem minősülnek súlyos kötelességszegésnek, hanem valós és súlyos elbocsátási okot. Ezért arra kötelezték a munkáltatót, hogy fizesse ki neki azokat az összegeket, amelyektől a munkavállalót a súlyos kötelességszegés minősítése miatt megfosztották: a felmondási időre járó hátralékot, valamint a felmondási díjat és a végkielégítést.

A második pontban a bírák elutasították a munkavállaló kérelmét, tekintettel arra, hogy az utóbbi nem felelt meg a jutalom megszerzésének feltételeinek. Ezt a túlnyomórészt élelmiszer kis- és nagykereskedelmére vonatkozó kollektív szerződés rendelkezett (3.6. cikk)…

Olvassa tovább a cikket az eredeti webhelyen →

READ  Hogyan védheti meg magát az IP-címen keresztüli követéstől