A Munka Törvénykönyve L. 1152-2. Cikke értelmében egyetlen munkavállalót sem lehet szankcionálni, elbocsátani vagy közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztető intézkedés alá vonni, különösen javadalmazás, képzés, átcsoportosítás tekintetében , megbízás, képesítés, besorolás, szakmai előléptetés, szerződés átruházása vagy megújítása, többszöri erkölcsi zaklatás elkövetése vagy megtagadása miatt, vagy ilyen cselekmények tanúja volt, vagy ezekhez kapcsolódott, a feltételek szerint Az L. 1152-3 cikkely értelmében a munkaszerződés bármely, a rendelkezések figyelmen kívül hagyásával történő megszegése semmis.

A szeptember 16-án elbírált ügyben egy tervezőmérnökként alkalmazott alkalmazott kritizálta munkáltatóját, amiért indokolatlanul vonta vissza az ügyfélcégtől kapott megbízásból, és nem közölte vele. az okok. Munkáltatójának írt levelében jelezte, hogy „zaklatáshoz közeli helyzetben” tartja magát. Postai úton is a munkáltató azt válaszolta, hogy "az ügyféllel való elégtelen vagy akár hiányzó kommunikáció", amelynek "negatív következményei voltak a teljesítések minőségére és a szállítási határidők betartására", magyarázta ezt a döntést. Miután a munkáltató többszörösen sikertelenül próbálta magyarázatokra hívni a munkavállalót

Olvassa tovább a cikket az eredeti webhelyen →

READ  CÉP - Szakmai fejlesztési tanácsadás