A munkavállalónak a cég elhagyásakor kapott dokumentumok

Bármi is legyen a felmondás módja (lemondás, szerződéses felmondás, felmondás, határozott idejű szerződés lejárta stb.), A vállalattól való kilépéskor különféle dokumentumokat kell benyújtania alkalmazottjának:

a munkabizonyítvány; a munkaügyi központ igazolása. A munkatanúsítványhoz hasonlóan ezt is a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani; bármely számla egyenlege: ez a munkavállalónak a munkaszerződése felmondása után kifizetett összegek leltára. Ez utóbbinak saját kezűleg meg kell írnia a „Bármely számla egyenlegéért” vagy „Jó a beszedett összegek átvételéhez beszedésre kötelezett” szavakat, és alá kell írnia és dátummal kell ellátnia; az alkalmazottak megtakarításainak összefoglaló kimutatása, ha az Ön vállalata érintett (Munka Törvénykönyve, L. 3341-7. cikk). Összefoglaló kimutatás a munkavállalói megtakarításokról, új információkkal gazdagítva

A Számvevőszék 2019-es jelentése kiemeli a kötelező vagy választható kiegészítő nyugdíjszerződések állományát, amelyeket nem számoltak fel 62 éves kora után. Ez 13,3 milliárd eurót jelent.
Úgy tűnik továbbá, hogy a szerződések kikerülésének ez a jelensége a szolgálati idővel növekszik. A fő