Tanoncszerződés: szerződésszegés

A tanulószerződéses szerződés olyan munkaszerződés, amely alapján Ön mint munkáltató vállalja, hogy a tanonc számára szakképzést biztosít, részben a vállalatnál, részben pedig a tanulószerződéses képzés központjában (CFA) vagy a tanulási részben.

A tanulószerződéses szerződés megszüntetése az első 45 nap során, egymást követően vagy anélkül, a tanuló által elvégzett gyakorlati képzés egy vállalatnál szabadon beavatkozhat.

Az első 45 nap ezen időtartama után a szerződés felmondása csak írásbeli megállapodással történhet, amelyet mindkét fél aláír (Munka Törvénykönyve, L. 2-6222. Cikk).

Megegyezés hiányában felmondási eljárás indítható:

vis maior esetén; a gyakornok súlyos kötelességszegése esetén; egyszemélyes vállalkozás keretében gyakornoki mester munkáltató halála esetén; vagy azért, mert a tanuló képtelen volt gyakorolni azt a szakmát, amelyre fel akart készülni.

A tanulószerződés felmondása történhet a tanuló kezdeményezésére is. Ez egy lemondás. Először fel kell vennie a kapcsolatot a konzuli kamara közvetítőjével, és be kell tartania a felmondási időt.

Tanulószerződéses szerződés: felmondás a felek közös megegyezésével

Ha te…

Olvassa tovább a cikket az eredeti webhelyen →

READ  Szociális és szolidaritási gazdaság