Határozott idejű szerződés: a meghosszabbított fióktelep megállapodás elsőbbsége

Elvileg a kollektív szerződés vagy a kiterjesztett fióktelep-megállapodás meghatározhatja:

Ami a megújítást illeti, kiterjedt szerződéses rendelkezések hiányában a Munka Törvénykönyve 2-re korlátozza.
A CDD kezdeti időtartamához hozzáadott megújítás (ok) időtartama nem haladhatja meg a fióktelepi megállapodásban vagy ennek hiányában a Munka Törvénykönyvének kiegészítő rendelkezéseiben előírt maximális időtartamot.

A várakozási időszakot illetően, a meghosszabbított fióktelepi megállapodás kikötésének hiányában, az időszakot a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani:

A lejárt szerződés futamidejének 1/3-a, beleértve a megújítást is, ha az 14 nap vagy annál hosszabb; időtartamának fele, ha az eredeti szerződés, beleértve a megújítást is, kevesebb, mint 14 nap. Határozott idejű szerződés: kivétel 30. június 2021-ig

Az első bontás után ezeket a szabályokat enyhítették az egészségügyi válság következményeinek kezelése érdekében. A Hivatalos Lapban 18. június 2020-án közzétett törvény lehetővé teszi a vállalati megállapodásban a következőket:

a CDD megújításainak maximális száma. De…