A tanfolyam végére Ön képes lesz:

  • adattáblázatok összegzése és szintetizálása egyszerű grafikonok segítségével;
  • többdimenziós feltáró elemzésre alkalmas vizualizációs módszerek alkalmazása;
  • értelmezni a faktoranalízis és osztályozás eredményeit;
  • a probléma és az adatok vonatkozásában felismeri az adathalmaz feltárásának megfelelő módszerét a változók jellege és szerkezete szerint;
  • felmérésre adott válaszok elemzése;
  • szöveges adatok elemzésére szolgáló módszert valósítson meg
  • implementálja a faktoriális és osztályozási módszereket az R szabad szoftveren

Összefoglalva, Ön autonóm lesz a többdimenziós feltáró elemzések végrehajtásában és értelmezésében.

Olvassa tovább a cikket az eredeti oldalon →