Աշխատանքային օրենսդրությունում, որը նշվում է պայմանագրային ստանդարտի աճող կարևորությամբ և զզվելի կամ լրացուցիչ իրավական դրույթների բազմապատկմամբ, «հասարակական կարգի բնույթի» կանոնները հայտնվում են որպես սոցիալական գործընկերների բանակցային ազատության վերջին սահմաններ ( C. trav., Art. L. 2251-1): Դրանք, որոնք գործատուից պահանջում են «ապահովել աշխատողների անվտանգությունն ու պաշտպանել ֆիզիկական և մտավոր առողջությունը» (C. trav., Art. L. 4121-1 f.) ՝ նպաստելով վերջինիս արդյունավետությանը Առողջության հիմնարար իրավունքի մասին (1946 թ. Սահմանադրության նախաբանը, պարբ. 11. ԵՄ հիմնարար իրավունքների խարտիա, հոդված 31, § 1), անշուշտ, դրա մի մասն են: Որևէ կոլեկտիվ պայմանագիր, որը նույնիսկ բանակցվում է աշխատողների ներկայացուցիչների հետ, չի կարող գործատուին ազատել ռիսկերի կանխարգելման որոշակի միջոցառումներ իրականացնելուց:

Այս դեպքում, 4 թվականի հունիսի 2000-ին, ավարտվեց բժշկական տրանսպորտի ոլորտում կազմակերպման և աշխատանքային ժամանակի կրճատման վերաբերյալ 16 թ. Մայիսի 2016-ի շրջանակային համաձայնագրի փոփոխությունը: Արհմիութենական կազմակերպություն, որը բանակցություններին մասնակցում էր ստորագրելով այս փոփոխությունը, գրավել էր տրիբունալ ատյանը ՝ խնդրելով չեղյալ հայտարարել դրա որոշ դրույթներ, մասնավորապես այն դրույթները, որոնք վերաբերում էին ...

Շարունակեք կարդալ հոդվածը բնօրինակ կայքում

READ  Ռեստորանային կտրոններ. Ուղեգրերի վավերականությունը և դրանց օգտագործման ժամանակավոր թուլացումը երկարաձգվել են մինչև 1 թվականի սեպտեմբերի 2021-ը