comme-un-pro.fr-ը պարտավորվում է ժամանակին թարմացնել այս կայքը: Այնուամենայնիվ, եթե հանդիպեք խնդրի կամ հնացած տվյալների, մենք երախտապարտ կլինենք, եթե մեզ տեղեկացնեք: Խնդրում ենք նշել, թե կայքում որտեղ եք կարդում սխալ տեղեկատվությունը: Մենք կքննարկենք սա որքան հնարավոր է շուտ: Խնդրում ենք ուղարկել ձեր պատասխանը էլեկտրոնային փոստով tranquillus.france@comme-un-pro.fr հասցեով:

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում անճշտությունների կամ թերությունների հետևանքով կորուստների, ինչպես նաև ինտերնետի միջոցով տեղեկատվության տարածման հետևանքով առաջացած խնդիրների, ինչպիսիք են խափանումները կամ ընդհատումները: Վեբ ձևեր օգտագործելիս մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, որպեսզի պարտադիր դաշտերի քանակը հասցվի նվազագույնի: Այս կայքի միջոցով comme-un-pro.fr- ի կողմից կամ նրա անունից տրամադրված տվյալների, խորհուրդների կամ գաղափարների օգտագործման արդյունքում կրած կորուստների համար comme-un-pro.fr- ը պատասխանատվություն չի ստանձնում:

Կայքի և դրա բոլոր բաղադրիչների (ներառյալ ֆորումների) օգտագործումը ենթակա է Օգտվելու կանոններ, Այս կայքի զուտ օգտագործումը ենթադրում է օգտագործման այս պայմանների իմացություն և ընդունում:

Էլեկտրոնային փոստով կամ վեբ ձևի միջոցով ներկայացված անձնական տեղեկատվության պատասխաններն ու հարցումները վերաբերվելու են նույն կերպ, ինչ նամակները: Սա նշանակում է, որ դուք կարող եք ակնկալել պատասխան մեզանից ամենաուշը մեկ ամսվա ընթացքում: Բարդ խնդրանքների դեպքում, մենք ձեզ կտեղեկացնենք մեկ ամսվա ընթացքում, եթե մեզ անհրաժեշտ է առավելագույնը 3 ամիս:

Personalանկացած անձնական տվյալ, որը դուք տրամադրում եք մեզ որպես ձեր պատասխանի կամ տեղեկատվության հայցման մի մաս, կօգտագործվի միայն համաձայն մեր գաղտնիության հայտարարագրի:

comme-un-pro.fr-ը պետք է ամեն ջանք գործադրի իր համակարգերը ապօրինի օգտագործման ցանկացած ձևից պաշտպանելու համար: comme-un-pro.fr-ն այդ նպատակով պետք է իրականացնի համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ՝ հաշվի առնելով, ի թիվս այլ բաների, արդի վիճակը: Այնուամենայնիվ, այն չի կարող պատասխանատվություն կրել որևէ վնասի համար՝ ուղղակի և/կամ անուղղակի, որը կրել է կայքի օգտատերը, որն առաջացել է երրորդ կողմի կողմից դրա համակարգերի անօրինական օգտագործման հետևանքով:

comme-un-pro.fr- ը մերժում է բոլոր այն կայքերի բովանդակության համար պատասխանատվությունը, որոնց վրա կամ որոնցից հղում կամ այլ հղում է արվում: Երրորդ կողմերի առաջարկած ապրանքները կամ ծառայությունները ենթակա են այդ երրորդ կողմերի կիրառելի պայմաններին:

Այս կայքի բովանդակության մեջ մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները comme-un-pro.fr- ի սեփականությունն են:

Այս փաստաթղթերի պատճենումը, տարածումը և ցանկացած այլ օգտագործումը արգելվում է առանց comme-un-pro.fr- ի գրավոր թույլտվության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ և պարտադիր կանոնակարգերով սահմանված չափով (օրինակ `գնանշման իրավունք), բացառությամբ բովանդակություն

Եթե ​​ունեք հարցեր կամ կայքի մատչելիության հետ կապված խնդիրներ, մի հապաղեք կապվեք մեզ հետ: