Այս դրույթը տեղ է գտել 2021/689/31 թիվ 05-2021 օրենքում, որը վերաբերում է առողջապահական ճգնաժամից դուրս գալու կառավարմանը (ՀՕ 01):

Հաշվեկշռային հարցազրույցների համար այս ժամանակահատվածում կատարված ներդրումները վճարվելու են միայն 01/10/2021 թվականից, այն դեպքերում, երբ գործատուի պարտավորությունները մինչև այս ամսաթիվը չեն բավարարվել:

Հիշեցնենք, որ առնվազն 50 աշխատող ունեցող ընկերությունում, եթե վերջին 6 տարվա ընթացքում աշխատողը չի օգտվել մասնագիտական ​​հարցազրույցներից և առնվազն մեկ ոչ պարտադիր վերապատրաստման գործողությունից, գործատուն պետք է ավելացնի իր անձնական հաշվին: Սա կհաշվարկվի 3.000 եվրո:

Շարունակեք կարդալ հոդվածը բնօրինակ կայքում

READ  Համագործակցեք որպես թիմ Google հավաքածուի հետ