Մաթեմատիկայի այս MOOC-ը նախագծվել է ձեզ աջակցելու ավագ դպրոցից բարձրագույն կրթություն անցնելու հարցում: 5 մոդուլներից կազմված՝ մաթեմատիկայի այս նախապատրաստումը թույլ է տալիս համախմբել ձեր գիտելիքները և պատրաստել ձեզ բարձրագույն կրթություն ստանալու համար: Այս MOOC-ը նաև հնարավորություն է՝ գնահատելու ձեր գիտելիքները ավագ դպրոցի ավարտին և վերանայելու մաթեմատիկական հասկացությունները, որոնք էական կլինեն բարձրագույն կրթությանը լավ ինտեգրվելու համար: Ի վերջո, դուք կզբաղվեք խնդիրների լուծումով, որը շատ կարևոր գործունեություն կլինի բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Առաջարկվում են գնահատման տարբեր մեթոդներ՝ MCQ-ներ, բազմաթիվ կիրառական վարժություններ ձեզ ուսուցանելու համար և լուծելու խնդիրներ, որոնք կգնահատվեն մասնակիցների կողմից:

Շարունակեք կարդալ հոդվածը սկզբնաղբյուր կայքում →

Շարունակեք կարդալ հոդվածը բնօրինակ կայքում

READ  Զարգացնել քննադատական ​​մտածողությունը