Այս տպագրությունը վերջին անգամ թարմացվել է 21/01/2024-ին:

Այս կայքի սեփականատերն է.

comme-un-pro.fr
.
Ֆրանսիան
Էլ. Փոստ 
Հեռախոսահամար:.

comme-un-pro.fr-ի օրինական ներկայացուցիչ(ներ)ը՝

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Գեներալ

Մենք ոչ ցանկանում ենք, ոչ էլ պարտավոր ենք մասնակցել սպառողների արբիտրաժային խորհրդի առջև վեճերի լուծման գործընթացին:

2. Հետևյալ տեղեկատվությունը գերմանական օրենսդրության համաձայն պարտադիր է: