Þar sem ekki er nákvæmni í kjarasamningi, eru hefðbundin biðlaun vegna VRP?

Tveimur starfsmönnum, sem gegna hlutverki sölufulltrúa, hafði verið sagt upp störfum af efnahagsástæðum sem hluti af starfsverndaráætlun (PSE). Þeir höfðu höfðað mál fyrir kjaradómi til að vefengja réttmæti uppsagnar þeirra og fá ýmsar fjárhæðir greiddar, einkum sem viðbótarsamningsbundin starfslokalaun.

Hefðbundin viðbótarlaunalaun sem gerð var krafa um voru þau sem kveðið var á um í kjarasamningi vegna auglýsinga og þess háttar. Þrátt fyrir stöðu sína sem sölufulltrúar töldu starfsmenn sig njóta góðs af ákvæðum kjarasamnings þessa sem gilda um fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá.

En fyrstu dómararnir höfðu áætlað:

annars vegar að VRP-kjarasamningurinn sé bindandi fyrir ráðningarsamninga sem gerðir eru milli vinnuveitenda og sölufulltrúa, nema hagstæðari samningsákvæði sem eiga sérstaklega við um sölufulltrúa; hins vegar að í kjarasamningi um auglýsingar sé ekki kveðið á um að hann eigi við um fulltrúa sem hafa stöðu sölufulltrúa.

Þar af leiðandi höfðu dómarar litið svo á að það væri kjarasamningur VRP sem gilti um ráðningarsambandið.

Þeir höfðu því sagt upp starfsmönnunum ...

Haltu áfram að lesa greinina á upprunalegu síðunni →

LESA  Árlegt matsviðtal: nú er tíminn til að taka það!