Starfsmaður sendir vinnuveitanda sínum orlofsbeiðni innan ramma PTP í síðasta lagi 120 dögum áður en þjálfunaraðgerð hefst þegar hún felur í sér samfellda vinnustöðvun í að minnsta kosti sex mánuði. Að öðrum kosti verður að senda þessa beiðni eigi síðar en 60 dögum áður en þjálfunaraðgerðin hefst.

Vinnuveitandi getur ekki hafnað ávinningi þess orlofs sem óskað er eftir einungis ef starfsmaður uppfyllir ekki ofangreind skilyrði. Þó er heimilt að fresta orlofi ef það hefur skaðlegar afleiðingar fyrir framleiðslu og rekstur fyrirtækisins eða ef hlutfall starfsmanna sem eru samtímis fjarverandi í orlofi þessu nemur meira en 2% af heildarvinnuafli starfsstöðvarinnar.

Í þessu samhengi er ekki hægt að stytta lengd starfsbreytingaorlofs, jafngilt vinnutímabili, frá lengd ársorlofs. Tekið er tillit til þess við útreikning á starfsaldri starfsmanns innan fyrirtækisins.

Starfsmaður er mætingarskylda sem hluti af námi sínu. Hann gefur vinnuveitanda sínum sönnun fyrir mætingu. Starfsmaður sem að ástæðulausu

Haltu áfram að lesa greinina á upprunalegu síðunni →

LESA  Coronavirus: ættu heimilishjálpar að vinna? Hvaða hjálp fyrir þá?