MOOC זה למתמטיקה תוכנן כדי לתמוך בך במעבר מתיכון להשכלה גבוהה. מורכבת מ-5 מודולים, הכנה זו במתמטיקה מאפשרת לך לגבש את הידע שלך ולהכין אותך לכניסה להשכלה גבוהה. MOOC זה הוא גם הזדמנות להעריך את הידע שלך בסוף התיכון ולשנות את המושגים המתמטיים שיהיו חיוניים להשתלבות טובה בהשכלה גבוהה. לבסוף תתרגלו פתרון בעיות, שתהיה פעילות חשובה מאוד בהשכלה הגבוהה. שיטות הערכה שונות מוצעות: MCQs, תרגילי יישום רבים כדי לאמן אותך, ובעיות לפתרון, אשר יוערכו על ידי המשתתפים.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →