MOOC זה למתמטיקה תוכנן כדי לתמוך בך במעבר מתיכון להשכלה גבוהה.

מורכבת מ-5 מודולים, הכנה זו במתמטיקה מאפשרת לך לגבש את הידע שלך ולהכין אותך לכניסה להשכלה גבוהה.

MOOC זה הוא גם הזדמנות להעריך את הידע שלך בסוף התיכון ולשנות את המושגים המתמטיים שיהיו חיוניים להשתלבות טובה בהשכלה גבוהה.

לבסוף תתרגלו פתרון בעיות שתהווה פעילות חשובה מאוד בהשכלה הגבוהה. שיטות הערכה שונות מוצעות: שאלות בחירה, תרגילי יישום רבים כדי להכשיר אותך ובעיות שיש לפתור, אשר יוערכו על ידי המשתתפים.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  גיא קוואסאקי - יזמות