"מיני-MOOC" זה הוא השלישי בסדרה של חמישה מיני-MOOCs. הם מהווים הכנה בפיזיקה המאפשרת לך לגבש את הידע שלך ולהכין אותך לכניסה להשכלה גבוהה.

תחום הפיזיקה אליו ניגשים במיני-MOOC זה הוא של גלים מכניים. זו תהיה הזדמנות עבורך לקחת את המושגים החיוניים של התוכנית לפיזיקה בתיכון.

אתה תשקף על המתודולוגיה המשמשת בפיזיקה, בין אם בשלב הניסויים ובין אם בשלב המודלים. כמו כן תתרגלו פעילויות חשובות מאוד בהשכלה הגבוהה כמו פתרון בעיות "פתוחות" ופיתוח תוכנות מחשב בשפת Python.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  חתימה על הסכם עם קיס דה-דפוט לגיוס תרומת OCAPIAT באופן פשוט ואוטומטי.