האוקיינוס ​​והחיים קשורים קשר הדוק. לפני יותר מ-3 מיליארד שנים, באוקיינוס ​​הופיעו החיים. האוקיינוס ​​הוא טובת הכלל שעלינו לשמר ובו אנו תלויים במובנים רבים: הוא מזין אותנו, הוא מסדיר את האקלים, הוא נותן לנו השראה,...

אבל לפעילויות אנושיות יש השפעה חזקה על בריאות האוקיינוס. אם היום אנחנו מדברים הרבה על זיהום, דיג יתר, יש דאגות אחרות הקשורות למשל לשינויי אקלים, עליית פני הים או החמצת המים.

שינויים אלו מאיימים על תפקודו, שבכל זאת חיוני לנו.

קורס זה נותן לך את המפתחות הדרושים כדי לעזור לך לפענח את הסביבה הזו שהיא האוקיינוס: איך היא פועלת ותפקידה, מגוון האורגניזמים שהוא מחסה, המשאבים מהם מרוויחה האנושות וכדי לעזור לך להבין את הנושאים הנוכחיים ואת האתגרים שיש לעמוד בו לשימור.

כדי לחקור כמה נושאים ולהבין את האתגרים הללו, עלינו להסתכל אחד על השני. זה מה שה-MOOC מציע על ידי חיבור של 33 מורים-חוקרים ומדענים מדיסציפלינות וממוסדות שונים.