באמצעות חוויותיו הרבות, גילה האדם מהם מיני העץ הטובים ביותר לענות על כל אחד מצרכיו בחומרים או במקורות אנרגיה.

המטרה הראשונה של MOOC זה היא לחבר בין עץ כבד בעץ לבין עץ כחומר בחיי האדם. בצומת הדרכים של שני העולמות הללו, נמצאת האנטומיה, כלומר המבנה התאי, המאפשרת להבין כמעט את כל תכונותיו של העץ.

האנטומיה גם מאפשרת לזהות את מיני העץ השונים וזוהי המטרה השנייה של ה-MOOC: ללמוד לזהות עץ בשני קנה מידה שונים, זה של המיקרוסקופ וזו של העין שלנו.
אין כאן עניין של הליכה ביער, אלא ב-THE WOOD.