הסכמים קיבוציים: הסכם חברה המפחית את פיצויי הפיטורים במקרה של אי כושר

עובד, סוכן מסחרי בחברת תעופה, פוטר בשל חוסר יכולת וחוסר אפשרות לסיווג מחדש.

היא תפסה את הפרוד'הומות כדי לקבל תזכורת לפיצויי פיטורים.

במקרה זה, הסכם חברה קבע פיצוי סיום שגובהו שונה בהתאם לסיבת הפיטורים:

  • אם העובד פוטר מסיבה שאינה משמעתית או שאינה קשורה לאי כושר, נקבע בהסכם כי הסכום המרבי של פיצויי הפיטורים יכול להיות עד 24 חודשי שכר;
  • לעומת זאת, אם העובד פוטר, בין בשל התנהגות בלתי הולמת ובין בשל אי כושר, הסכם החברה התייחס להסכם הקיבוצי לעובדי קרקע בחברות תחבורה אווירית (סעיף 20), המגביל את פיצויי הפיטורים ל-18 חודשי שכר.

עבור העובד, אשר הוחרג מתקרת 24 החודשים שנקבעה על ידי...