ביקורים רפואיים 2021: מה נדחה או לא

הדחייה נוגעת לשני סוגי בחינות;
ביקור המידע והמניעה הראשוני (VIP) (למעט אוכלוסיות מסוימות בסיכון: קטינים, נשים בהריון, עובדי לילה וכו') וחידושו;
חידוש מבחן הכשירות וביקור הביניים לעובדים הנהנים מניטור מוגבר, למעט עובדים שנחשפו לקרינה מייננת המסווגים בקטגוריה A.

כל הבחינות הללו, שהמועד האחרון להן אמור להגיע עד ה -16 באפריל 2021 (או שכבר נדחו בפעם הראשונה ולא ניתן היה לארגן אותן לפני ה -4 בדצמבר 2020), ניתנות לדחייה למקסימום שנה לאחר המועד האחרון.

עם זאת, דחייתם אינה שיטתית, אלא רופא תעסוקתי מי מחליט. הוא רשאי לבחור לשמור אותם בכל הנוגע למידע העומד לרשותו בדבר מצב בריאותו של העובד וכן לסיכונים הקשורים לעמדת עבודתו או לתנאי עבודתו.

ביקורים רפואיים 2021: מה מרמז הדחייה עבורך

לא עליכם לארגן את הדחייה אלא לרפואה התעסוקתית. אז הרופא התעסוקתי הוא שעליו:

מצד אחד, הודיעו לך על הדחייה וכן