הוראה זו מופיעה בחוק מספר 2021-689 מיום 31/05/2021 הנוגע לניהול היציאה ממשבר הבריאות (JO מיום 01/06/2021).

תרומות בגין ראיונות מאזניים שבוצעו במהלך תקופה זו תיפרענה החל מיום 01/10/2021, במקרים בהם חובות המעסיק לא עמדו בתאריך זה.

כזכור, בחברה המונה לפחות 50 עובדים, אם העובד לא נהנה במהלך 6 השנים האחרונות מראיונות מקצועיים ולפחות מפעולת הכשרה שאינה חובה אחת, על המעסיק להוסיף לחשבונו האישי. זה יזוכה ב -3.000 אירו.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  עלייה בקצבת הפעילות החלקית והסמכה מושבעת: מגזרי פעילות חדשים הנוגעים בדבר