MOOC זה הוא החלק השלישי של קורס ייצור דיגיטלי.

מדפסות תלת מימד מחוללות מהפכה בדרך של ייצור חפצים. הם מאפשרים לך ליצור או לתקן את עצמך חפצים יומיומיים.

הטכנולוגיה הזו היא עכשיו בהישג יד של כולם בפלאבים.

בשנים האחרונות קיימת גם הדפסת תלת מימד משמש במחלקות המו"פ של החברות להזין את תהליך החדשנות וזה משנה במידה ניכרת את הדרך בה אנו מייצרים!

  • היוצרים,
  • יזמים
  • ותעשיינים

השתמש במדפסות תלת מימד כדי לבדוק את הרעיונות שלהם, אב טיפוס ולפתח אובייקטים חדשים במהירות רבה.

אבל, באופן קונקרטי, כיצד פועלת מדפסת תלת מימד ? ב-MOOC זה, תבינו את השלבים עבור לעבור ממודל תלת מימד לאובייקט פיזי מודפס על ידי מכונה.