פקודה מיום 21 באוגוסט 2019 הבהירה את נהלי יישום ה- Pro-A, על ידי דרישה מהשותפים הסוציאליים לנהל משא ומתן ברמה של ענפי הסכם מקצועיים הקובעים את האישורים הזכאים למערכת.
לאחר סיומם, הסכמים אלה מוגשים למנהל העבודה הכללי, ואז הם ממשיכים להארכתם על ידי מתן צו שפורסם בכתב העת הרשמי.

כזכור, הרחבה זו כפופה לעמידה בקריטריונים המעידים על שינוי משמעותי בפעילות בענף. הסיכון להתיישנות מיומנויות העובד נלקח בחשבון גם על ידי הממשל.
בהתאם להוראות המו"מ ברמת הסניף, על האחידות לכסות את כל עלויות החינוך או חלקן, וכן את עלויות ההובלה והלינה הנגרמות במסגרת ה- Pro-A, על בסיס סכום חד פעמי. אם נקבע לכך הסכם הענף שהוארך על ידי משרד העבודה, ה- OPCO עשוי לכלול בסיקורו את התגמול והחיובים החברתיים החוקיים והחוזיים של העובדים, בגבול שכר המינימום לשעה.

הערה: כאשר ההדרכה מתקיימת בזמן העבודה, החברה נדרשת לקיים ...