סבלת הפסד בתקופת האבטלה החלקית עקב משבר הבריאות. שולם לך עד 70% ממשכורתך למרות שלבקשת המעסיק עבדת בפועל בחברה או בעבודה טלפונית ו / או שנאלצת לקחת ימי חופש. עזיבה או RTT מעבר למכסה המורשית. עם זאת, היית צריך לקבל 100% מהגמול שלך.

אנו ממליצים לך לבקש מהמעסיק שלך להסדיר את תשלום זמן העבודה בפועל זה (ואולי חופשה או RTT שנלקחו בנוסף למכסה המורשית) על ידי הסבר לו שהוא טופל, שלא בצדק, במסגרת תוכנית האבטלה. חלקית ומספקת ראיות.

דווח על זה באופן פנימי ... או באופן ישיר חיצוני

האם הוא מפנה אוזן חירשת? פנה לוועדה החברתית והכלכלית (CSE) של החברה שלך או עם נציג הצוות. אם אין נציג צוות, אמור למעסיק שתצטרך ליצור קשר עם פיקוח העבודה או המנהל האזורי למפעלים, תחרות, צריכה, עבודה ו ...