בסיום קורס זה, תוכל:

  • תאר מהי סימולציה רפואית
  • להבין את ההשפעה של גורמים אנושיים בהופעת שגיאות
  • נתח את התרחשותו של אירוע והיבטיו השונים
  • הכר את אופני הסימולציה השונים
  • להבין את הזרימה של מפגש סימולציה שלם ואת תפקידם של השלבים השונים
  • הכר את השלבים השונים של התחקיר ואת תפקידיהם
  • הבן את הערך של תחקיר עם שיקול דעת טוב
  • דע את השלבים ליצירת קורס הכשרה
  • דע את השלבים ביצירת תרחיש סימולציה

תיאור

קורס זה נועד להבין סימולציה בהקשר של שירותי בריאות. תגלו את מקורו, שיטות העבודה הטובות שלו, הכלים השונים ליישומו בצורה מיטבית וכן את היתרונות שהוא מציע ככלי חינוכי. תבין גם את התפקיד שסימולציה רפואית יכולה למלא בניהול איכות ובטיחות הטיפול.

באמצעות סרטוני הסבר, ראיונות ותרגילים, תגלו את המושגים התיאורטיים הקשורים לסימולציה, אך גם דוגמאות יישום.