הסכמים קיבוציים: איזה גמול לעובדים בחופשת לידה?

לחופשת הלידה יש ​​השפעה על תגמול העובדת. לעניין זה עשוי ההסכם הקיבוצי החל לחייב את המעסיק לשמור על שכרו.

נשאלת אז השאלה אילו אלמנטים של שכר צריך לשמור בתקופה זו, ובמיוחד בונוסים ותמורות אחרות.

כאן הכל תלוי באופי הפרמיה. אם מדובר בבונוס שתשלומו צמוד לתנאי נוכחות, היעדרותה של העובדת בחופשת לידה מסמיכה את המעסיק שלא לשלם לה. אולם תנאי אחד: כל ההיעדרויות, יהיו מקורן אשר יהיו, חייבות לגרום לאי תשלום בונוס זה. אחרת, העובדת יכולה להפעיל אפליה בגלל הריונה או יולדתה.

אם תשלום המענק כפוף לביצוע עבודה מסוימת, שוב, המעסיק רשאי שלא לשלם אותו לעובדת בחופשת לידה. היזהר עם זאת, כי השופטים מחמירים בעניין.

לפיכך, הפרמיה חייבת:

להיות כפוף להשתתפות פעילה ויעילה של עובדים בפעילויות מסוימות; להגיב ל…

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  CÉP - ייעוץ לפיתוח מקצועי