הסכמים קיבוציים: מעסיק שאינו מכבד את ההוראות החוזיות בנושא עבודה במשרה חלקית

מערכת המשרה המאופנת מאפשרת להתאים את זמן העבודה של עובד במשרה חלקית בהתאם לתקופות הגבוהות, הנמוכות או הרגילות של פעילות החברה לאורך השנה. על אף שמערכת זו אינה ניתנת ליישום עוד משנת 2008 (חוק מס' 2008-789 מיום 20), היא עדיין נוגעת לחברות מסוימות אשר ממשיכות להחיל הסכם קיבוצי מורחב או הסכם חברה שנערך לפני מועד זה. מכאן העובדה שמחלוקות מסוימות בנושא זה ממשיכות לעלות בפני בית המשפט לפטר.

איור אחרון עם כמה עובדים, מפיצי עיתונים בחוזים מותאמים במשרה חלקית, שפנו לבית הדין לתעשייה כדי לבקש, במיוחד, את הכשרתם מחדש של החוזים שלהם לחוזים קבועים במשרה מלאה. הם טענו כי מעסיקם צמצם את זמן עבודתם בפועל, וכי זה גדול מהיקף השעות הנוספות המותרות בהסכם הקיבוצי (כלומר 1/3 מהשעות החוזיות).

במקרה זה חל ההסכם הקיבוצי לחברות הפצה ישירה. לפיכך הוא מציין:
« בהתחשב בספציפיות של החברות, בשעות העבודה השבועיות או החודשיות ...