פעולה זו, שנשארת בתוקף לפיכך עד ליום 30 ביוני 2021 במסגרת קנס של אובדן הזכויות שנרכשו, נדרשה על ידי שינוי המשטר של שתי המערכות. צורך המחוזק ברפורמת ההכשרה האחרונה שנקבעה בחוק "לחופש לבחור את עתידו המקצועי" של 5 בספטמבר 2018.

ה- DIF, שנוצר בשנת 2014, התיר לבעליהם לרכוש זכות משיכה להכשרה הנחשבת בשעות ששילמו קרנות הנאמנות על ידי גופי הגבייה המשותפים לשעבר (OPCA).
במקרה של אי שימוש בשעות אלה שנרכשו במסגרת ה- DIF, נקבעה תקרה של 120 שעות. שעות אשר ניתן להמשיך להמיר בימינו ליורו, ובלבד שהזכויות יועברו לחשבון ה- CPF שלהן, שמאז 2015 מומן בשיעור של 500 אירו לשנה עבור עובדים העובדים במשרה חלקית לפחות, בגבול התקרה של 5.000 €. עבור העובדים הפחות מוסמכים, האוכל מוגדל ל -800 אירו לשנה ומוגבל ב 8.000 אירו. לפועלים פעילים שהפעילו את חשבונם המקוון האישי יש אפשרות להגדיל את ביצת הקן שלהם על ידי העברתם ...

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  COVID-19 וטיפול קריטי