פקודה חדשה פורסמה זה עתה ב-02 בדצמבר 2020 המתייחסת מימון VAE בהקשר למשבר הבריאות הנוכחי.

הניסוי מאפשר OPCO ו- Transitions Pro לממן את גישת VAE על בסיס תעריף אחיד בתוקף עד 31 בדצמבר 2020 זה עתה הוארך עד 30 ביוני 2021.

עבור גישת VAE עם Transitions Pro, התמיכה הכספית מסתכמת ב-2000€. הוא כולל את השלבים הבאים: קבילות התיק הכנת התיק עם תמיכה ההערכה הסופית על ידי חבר מושבעים לשלבים שיש לבצע, פנה לאתר מעברים מקצוענים אוברן-רון-אלפ.

כחלק מגישה עם OPCO, פנה ל-OPCO בקשר למגזר הפעילות שלו כדי לברר את ההחלטות בתוקף ואת הסכום החד פעמי שיכול להגיע עד 3 אירו.

פקודה מיום 02