עבודות טלפון: הרפיה של כלל 100%

הגרסה החדשה של הפרוטוקול הלאומי להבטחת בריאותם ובטיחותם של העובדים לנוכח מגיפת Covid-19 שומרת על ההמלצה של 100% עבודות טלפון.

ואכן, עבודות הטלוויזיה נותרות אופן של ארגון המאפשר להגביל את האינטראקציות החברתיות במקום העבודה ובעבודה. יישומו לפעילות המאפשרת לו להשתתף במניעת הסיכון לזיהום הנגיף.

גם אם עבודות הטלוויזיה נותרות הכלל, עובדים העובדים כיום בעבודה של 100% עבודות טלפון יכולים ליהנות ממשוב פנים אל פנים. הפרוטוקול קובע כי אם העובד מביע את הצורך, יתכן שהוא עובד במקום עבודתו יום בשבוע עם הסכמתך.

הפרוטוקול מציין כי לצורך הסדר חדש זה יהיה צורך לקחת בחשבון את הספציפיות המקושרות לארגוני עבודה, במיוחד בעבודת צוות ובמאמצים להגביל את האינטראקציות החברתיות במקום העבודה ככל האפשר.

שימו לב שגם אם פרוטוקול הבריאות אינו מחייב, עליכם לקחת אותו בחשבון כחלק מחובותיכם בתחום הבריאות והבטיחות. בהחלטה מיום 16 מאשרת מועצת המדינה את עמדתה לגבי פרוטוקול הבריאות. זוהי מערכת המלצות ליישום מהותי של חובת הבטיחות של המעסיק הקיימות על פי חוק העבודה. מטרתו היחידה היא לתמוך בך בהתחייבויות שלך להבטיח את הבטיחות והבריאות של העובדים לאור ידע מדעי על דרכי ההעברה של SARS-CoV-2020...