Mooc זה הופק בשיתוף עמותת Class'Code ו-Inria.

בתקופה שבה מעבר אקולוגי מתחרז לרוב עם מעבר דיגיטלי, מה לגבי ההשפעות הסביבתיות של הטכנולוגיה הדיגיטלית? האם הדיגיטל הוא הפתרון?

בחסות הווירטואליזציה והדה-חומריות, זוהי למעשה מערכת אקולוגית שלמה שצורכת אנרגיה ומשאבים לא מתחדשים ונפרסת במהירות גבוהה.

אמנם לקח כמעט 50 שנה לקחת את המדד של שינויי האקלים, לייצב אינדיקטורים ונתונים, להגיע לקונצנזוס המאפשר פעולה.

איפה אנחנו בדיגיטל? איך למצוא את הדרך במידע ובנאומים הסותרים לעתים? על אילו אמצעים להסתמך? איך להתחיל עכשיו לפעול למען דיגיטל אחראי ובר קיימא יותר?