הצלחתם של קורסי אבטחת סייבר הוכיחה את חשיבות התמיכה ברשויות המקומיות לחיזוק אבטחת הסייבר שלהן. כעת מוצע מנגנון חדש, שנועד בעיקר לסייע לעיריות הקטנות ביותר ולקהילות העיריות.

מטרתו: לתמוך ברכישת, על ידי המבנים האמונים על הטרנספורמציה הדיגיטלית של הרשויות המקומיות, של מוצרים ושירותים משותפים לחבריהן. מוצרים ושירותים אלו חייבים לחזק את רמת אבטחת הסייבר של המבנים המוטבים בצורה פשוטה ובהתאם לצרכי אבטחת הסייבר המיידיים שלהם.

מי מודאג: המערכת נגישה לאיגוד מבנים האמונים על תמיכה בטרנספורמציה הדיגיטלית של הרשויות המקומיות. אלה כוללים, למשל, מפעילים ציבוריים של שירותים דיגיטליים, מרכזי ניהול מחלקות, איגודים מעורבים האחראים על הדיגיטל. ניתן לסבסד רק מבנים ציבוריים, עמותות או קבוצות אינטרס ציבוריות.

כיצד להגיש מועמדות: כל מועמד מגיש פרויקט בנושא פלטפורמת נהלים פשוטה, תוך פירוט הפרויקט שלו, המוטבים, העלות ולוח הזמנים של הפרויקט. התמיכה ניתנת באמצעות סבסוד המחושב לפי מספר התושבים הנוגעים בדבר לכל קהילה חברה, מוגבל לעיריות הגדולות, וכולל תמיכה ב-